Spin-Papier Sp. z o.o.

ul. 9 Maja 8
66-400 Gorzów Wlkp.
www.spin-papier.pl

Konto bankowe:
GBS Barlinek o/Gorzów Wlkp.
59 8355 0009 0003 4249 2000 0001
NIP: 599-10-14-016
REGON: 2102668705
KRS: 0000139220
Sąd Rejonowy Zielona Góra
VIII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN